Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

In beeld brengen van je psychische gezondheid

Historiek

DE AANLEIDING

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper ontwikkelde het balkmodel. De directe aanleiding was de inhuldiging van een nieuwe dagkliniek in 1998. De opendeurdagen die op deze inhuldiging volgden, richtten zich op buurtbewoners en geïnteresseerde niet-professionelen. De doelstelling was om op een bevattelijke manier te duiden wat een psychose is en hoe mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden behandeld binnen het psychiatrisch ziekenhuis. Er werd gekozen om dit via een metafoor van een draagbalk te doen. 

DE BALKMETAFOOR ONTPOPT

Al snel werd duidelijk dat de metafoor niet alleen duiding gaf aan niet-professionelen, maar ook uitermate geschikt was voor het geven van educatie aan patiënten en hun familie. De metafoor ontpopte zich binnen het ziekenhuis meer en meer als een volwaardig behandelinstrument. De psycho-educatie (in groep of individueel) werd verder ontwikkeld en het gebruik binnen de teamvergaderingen en in individuele contacten met de patiënt kreeg steeds meer vorm. Binnen de behandeling werd de balkmetafoor zelfs een handig hulpmiddel om bijvoorbeeld samen met de patiënt haalbare behandeldoelen te stellen. 

OOK BUITEN DE MUREN

Ondertussen groeide ook buiten de muren van het Heilig Hartziekenhuis de interesse voor de metafoor. In 2001 verscheen over de balkmetafoor het artikel 'Een verklarend model over het ontstaan van een psychose gebaseerd op het kwetsbaarheid-stress-coping model' in het 'Tijdschrift voor hulpverleners in de Geestelijke Gezondheidszorg'. Dit betekende de officiële bekendmaking naar de buitenwereld.
In 2004 beschouwde de Belgische Schizofrenieliga de balkmetafoor als referentie en werden er in samenwerking met Janssen-Cilag opleidingen over de balkmetafoor in Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen georganiseerd.
In 2005 ontwikkelden Janssen-Cilag en het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart  de online toepassing en de website. De balkmetafoor stond op die manier ter beschikking van alle geïnteresseerde hulpverleners en niet-professionelen.

DE HUIDIGE VORM, EEN MODEL VOOR IEDEREEN

In 2014 werd er gekozen om de website en de toepassing volledig te vernieuwen. Niet enkel om mee te groeien met de nieuwste technologie, maar voornamelijk omdat uit de praktijk bleek dat de metafoor veel ruimer ingezet wordt.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid, personen met een fysieke beperking, studenten, een toevallige passant het op internet, … allen kunnen ze dit hulpmiddel inzetten om hun eigen identiteit in kaart brengen. Dit kan, al dan niet samen met iemand uit de naaste omgeving en/of hulpverleners, vanuit gezonde delen, kwetsbaarheden en alles wat een impact op het geheel heeft. Bovendien kan de gebruiker met deze vernieuwde tool verder gaan, door onder meer hanteringsgedrag te herkennen en acties voor de toekomst op te stellen.